Home
Videos uploaded by user “Skills | dG Guo |”
Fix Update error windows 10 version 1703
 
06:00
Made by | dG Guo | | Quach Cam Hung | https://www.youtube.com/c/SkillsdGGuo Facebook : https://www.facebook.com/skillsdarrenguo Download Link : 2018-01 Cumulative Update for Windows 10 Version 1703 for x86-based Systems (KB4056891) 2018-01 Cumulative Update for Windows 10 Version 1703 for x64-based Systems (KB4056891) https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB4056891 2018-01 Cumulative Update for Windows 10 Version 1703 for x86-based Systems (KB4057144) 2018-01 Cumulative Update for Windows 10 Version 1703 for x64-based Systems (KB4057144) https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB4057144 Auto Run Silent script : Run_Update_Win10_x64.bat : https://goo.gl/DLEHED Follow the the Commands Line in the script then change the name of windows update offline's package you just downloaded to make sure the script is running. ---------------------------------------------- Windows 10 Update Error - Solution - Giải pháp windows 10 cập nhật bị lỗi - windows 10 更新失敗,錯誤,出錯解決方法 Solved Windows 10 Feature update, version 1703 - update error Fix With the upgrade to Windows 10 a lot of people seem to be having Windows update errors - it might be Windows Defender (the anti-virus software) or another update. This video shows how to resolve both Windows Defender update issues and also general Windows 10 update issues. I will show you how to solve the problem With the advisement of windows 10 version 1703 : Your device is at risk because it’s out of date and missing important security and quality updates. Let’s get you back on track so Windows can run more securely. Select this button to get going: #computer #installing #windows
Views: 26738 Skills | dG Guo |
風水 | 六帝錢 | | 五帝錢 | | 風水法器 |
 
09:50
Made by | dG Guo | | Quach Cam Hung | https://www.youtube.com/c/SkillsdGGuo Facebook : https://www.facebook.com/skillsdarrenguo 風水基本見識與串古錢 六帝錢 五帝錢 五帝古錢是指在清朝時代流通的順治帝、康熙帝、雍正帝、乾隆帝、嘉慶帝乃是清朝最興盛的五個皇帝,五帝錢得天、地、人三才之氣加上五帝之帝威,故能鎮宅、化煞,並兼具旺財功效。 五帝錢是清朝五帝: 一、順治皇帝(清世祖1644~1661年) 二、康熙皇帝(清聖祖1661~1722年) 三、雍正皇帝(清世宗1723~1735年) 四、乾隆皇帝(清高宗1736~1795年) 五、嘉慶皇帝(清仁宗1796~1820年) 五帝錢順序 1.順治通寶---2.康熙通寶---3.雍正通寶---4.乾隆通寶---5.嘉慶通寶 六帝錢順序 1.順治通寶---2.康熙通寶---3.雍正通寶---4.乾隆通寶---5.嘉慶通寶---6.道光通寶。 六帝錢之功效如下: 1.化解門對門之煞氣:家中如有門對門主多口舌可以掛上六帝錢即可化解此煞氣! 2.化解廁所門和房門相對之煞氣:如果家中廁所門和房門相對廁所之穢氣會流入房內對人之運勢和健康都會產生傷害所以此時需在房門和廁所門加掛布簾,並在廁所門上掛置六帝錢形成一道無形之氣阻,阻絕穢氣流出! 3.化解五黃煞氣:在五黃煞星和二黑煞星所停留 之位掛上六帝錢具有化解五黃煞氣和二黑煞氣的功效喔,也能在廁居中時壓制五黃發凶!! 4.化解門沖灶:門沖灶主家人不睦漏財,所以您可以在門上掛上布簾和六帝錢來化解此煞氣! Kiến Thức Và Cách Xâu Đồng Tiền Cổ Lục Đế Đồng Tiền Ngũ đế Đồng Tiền #skill #风水 #风水命理
Views: 20701 Skills | dG Guo |
家裡這個地方放4個龍銀硬幣,就能讓你財源滾滾!越住越有錢!| 化煞 | | 招財 | | 風水法器 | | 錢多多 |
 
05:46
「龍銀」能形成龍神守護家宅,是招財借運最佳利器, 故可隨身攜帶,亦可放於家中聚寶盆。龍銀,是清代時期所鑄造的,是龍形圖案的法定流通銀幣。龍銀的靈動力取自于當時皇帝下詔鑄造之懿旨,印有龍紋,貨幣價值高,非凡人可及,經萬富之手,廣納財氣,因而龍銀為施展「借運法」的首要選擇。但龍銀本身所蘊含招財之靈動力,必須加持開光方能引導啟動借運招財之效果,所以坊間仿鑄的銀幣無效,同時流通的貨幣效果遠大於未流通的貨幣。 由於龍銀經過萬人之手,沾有相當大的靈氣,所以也能破除邪煞,預防不乾淨的東西作祟,也是因為如此,龍銀不求完美如新,因流通銀幣使用過必留痕跡,銀幣表面的浮雕難免有一些磨損,但相對的反而會增加龍銀的靈動力。 龍銀招納的財氣以正財為主、偏財為副,因為達官貴人多數以做官或經商致富,但少數也有天降橫財(突然挖到金礦、探墾油源等),所以也包含些許偏財運勢。而正財也包含遷職升官、或是開闢副業財源,凡用心經營,一步一腳印所奠定之事業根基皆為正財。而龍銀的使用搭配風水吉祥獸的效果尤其印驗。 龍銀經過開光後,還可以旺官祿、增強霸氣,防小人陷害,有利於工作的執行,事業的推展,強勢領導下,圓滿達成任務。 風水小叮嚀: 1.龍銀需要真龍銀才有效用。 2.龍形圖案需要朝上朝前擺放。 龍銀之功效如下: 1. 旺官祿,增強霸氣。 2. 防小人背後陷害。 3. 有利於工作之執行事業之推展。 4. 讓主管在強勢之領導下,圓滿達成任務。 5. 代替36枚古錢化解陽台外推、廚房位於陽台上、房間位於廁所上、房間位於神桌上、房間位於廚房上、床靠樓梯、神桌後方靠房間、神桌後方靠廁所、神桌後方靠樓梯、神桌後方靠廚房、前寬后窄屋形、無前陽台、包袱屋、地氣不平之煞氣。 6. 招納的財氣以正財為主、偏財為副。  使用方法: 地下擺放 : 龍形圖案需要朝上朝前擺放, 依據住家北、東、南、西順序的方位逐一完成(因為北方代表皇帝) 包包 :可以拿一枚龍銀放錢包隨身攜帶以招財 橫放:擺放四枚龍銀為一行在地上 辦工作擺放 : 在辦工桌電腦熒幕前擺放一枚龍銀以望官威除小人 祝大家有了龍銀能夠:招好運、萬事如意、化解煞氣、招財進寶 Subscribe : https://goo.gl/8oBdLK Made by | dG Guo | | Quach Cam Hung | https://www.youtube.com/c/SkillsdGGuo Facebook : https://www.facebook.com/skillsdarrenguo
Views: 6031 Skills | dG Guo |
Phong Thủy | Lục Đế Đồng Tiền | |Ngũ đế Đồng Tiền | | Cách Xâu Đồng Tiền Cổ |
 
10:34
Made by | dG Guo | | Quach Cam Hung | https://www.youtube.com/c/SkillsdGGuo Facebook : https://www.facebook.com/skillsdarrenguo Kiến Thức Và Cách Xâu Đồng Tiền Cổ Đồng Tiền Lục Đế Đồng Tiền Ngũ đế Tiền xu Ngũ Đế (xâu 5 đồng xu) Ngũ đế tiền là năm đồng tiền cổ của 5 vị Hoàng đế cường thịnh nhất triều đại nhà Thanh đó là: Thuận Trị, Khang Hy, Ung Chính, Càn Long và Gia Khánh. Theo khoa học phong thuỷ thì các đồng tiền của các thời đại cường thịnh thì khí trường của nó rất mạnh, vì thế nó sẽ tăng cường tài vận rất tốt. Cách sử dụng: Bạn nên treo những đồng xu này ở các phương vị tài lộc, có thể dùng kết hợp với tỳ hưu hoặc thiềm thừ để tăng cường mạnh tài vận. Tiền xu Lục Đế (xâu 6 đồng xu) Cũng tương tự như Ngũ đế, nhưng Lục đế tiền là sáu đồng tiền cổ của 6 vị Hoàng đế cường thịnh nhất triều đại nhà Thanh đó là: Thuận Trị, Khang Hy, Ung Chính, Càn Long, Gia Khánh và Đạo Quang. Theo Phong thuỷ thì các đồng tiền của các thời đại cường thịnh thì khí trường của nó rất mạnh, vì thế nó sẽ tăng cường tài vận rất tốt. Nên từ đó ta sẽ xâu xỏ đồng tiền lục đế và ngũ đế theo thứ tự trên. Cách sử dụng: Xâu chuỗi thành chùm với dây màu đỏ, treo ở các phương vị tài lộc trong nhà hoặc văn phòng. #phongthuy #kỹnăngsống #skill
Views: 962 Skills | dG Guo |
Fix update windows 10 couldn't connect to the update service
 
06:19
Made by | dG Guo | | Quach Cam Hung | https://www.youtube.com/c/SkillsdGGuo Facebook : https://www.facebook.com/skillsdarrenguo Download Link : 2018-01 Cumulative Update for Windows 10 Version 1703 for x86-based Systems (KB4056891) 2018-01 Cumulative Update for Windows 10 Version 1703 for x64-based Systems (KB4056891) https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB4056891 2018-01 Cumulative Update for Windows 10 Version 1703 for x86-based Systems (KB4057144) 2018-01 Cumulative Update for Windows 10 Version 1703 for x64-based Systems (KB4057144) https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB4057144 Follow the the Commands Line in the script then change the name of windows update offline's package you just downloaded to make sure the script is running. ---------------------------------------------- Fix Update error windows 10 version 1703 : Windows 10 Update Error - Solution - Giải pháp windows 10 cập nhật bị lỗi, không đúng ngày - windows 10 更新失敗,錯誤,出錯解決方法 Solved Windows 10 Feature update, version 1703 - update error Fix - Couldn't connect to the update service With the upgrade to Windows 10 a lot of people seem to be having Windows update errors - it might be Windows Defender (the anti-virus software) or another update. This video shows how to resolve both Windows Defender update issues and also general Windows 10 update issues. I will show you how to solve the problem With the advisement of windows 10 version 1703 For Windows Update: We couldn't connect to the update service. We'll try again later, or you can check now. If it still doesn't work, make sure you're connected to the Internet. #computer #installing #windows
Views: 2661 Skills | dG Guo |
Các con vật cho bé nhanh biết nói Tiếng Anh Tiếng Việt
 
07:01
Made by | dG Guo | | Quach Cam Hung | https://www.youtube.com/c/SkillsdGGuo Facebook : https://www.facebook.com/skillsdarrenguo/ Các con vật cho bé nhanh biết nói hay nhất Dạy bé học online tên gọi và sở thích ăn uống của các con vật dành cho các bé ở mọi độ tuổi. Đây là video dạy trẻ em một số con vật quen thuộc cơ bản, giúp bé tìm hiểu, khám phá về sở thích ăn uống của các con vật, vừa có thể rèn luyện phát âm Tiếng Việt, vừa dạy cho bé biết thêm Tiếng Anh tên của các con vật nuôi lẫn các con vật sống hoang dã trong rừng……Bé sẽ được học nói qua các con vật, đồng thời học được thức ăn mà các con vật yêu thích nhất. Video này phục vụ cho gia đình,mang tính tiện lợi, chủ đề đa dạng xoay quanh việc giúp bé nhận thức thế giới xung quanh mình, đặc biệt là các con vật. Với những hình ảnh chân thật của các con vật quen thuộc, với những từ song ngữ Tiếng Anh và Tiếng Việt, sẽ giúp mọi trẻ nhỏ phát triển về ngôn ngữ Anh - Việt, giúp trẻ học một cách trực quan, năng động, tư duy cao, phát huy tính sang tạo cho trẻ ngày một thông minh hơn. Con sẽ không thể biết nói nhanh nếu như cha mẹ chỉ áp dụng những cách truyền thống để dạy . ➤Vì vậy, mỗi ngày mẹ hãy cố gắng dành ra 1 khoảng thời gian là 30 phút cho bé học nói qua các video con vật, bé sẽ bắt đầu tiếp thu dần và biết rằng mình cần phải học những từ đó. ➤Nếu ngày nào cũng lặp đi lặp lại như vậy, tư duy và phản xạ về ngôn ngữ của bé sẽ phát triển nhanh chóng. Animal names and Favorite Foods - 動物的食物愛好、喜好 Baby Learn Animals Names and Sounds along with their Favorite Food Teach children online is one of the way that Baby, kid and children can learn animal names, sounds though out the entire video, it helps kids learn bilingual English and Vietnamese languages with some words that are relate to Favorite Foods of Farm Animals and wild animals. It’s very Helpful for children to improve their language, listening, speaking, reflexive skills while they still a child or babies. If you can spare the time and let your kids watch and repeat many times in this video every day, we assure that your child should learn and familiar with pets, animals quickly. Bilingual of Animal names and Favorite Foods : Song ngữ về Tên các con vật và sở thích thức ăn của các con vật : Dog : Con chó Bone : xương Cat : con mèo Fish : Con cá Pig : Con Heo Mixed food : thức ăn trộn ( Cơm Heo ) Cow : Con Bò Grass : Cỏ Goat : Con Dê Leaf : Lá Cây Horse : Con Ngựa Elephant : Con Voi Sugarcane : Cây Mía Tiger : Con Hổ ( Con Cọp ) ---------------------------------------------- Animals Favourite food Những thức ăn yêu thích nhất của các con vật, các con vật nuôi và hoang dã thích ăn gì ? Dog eats bone : Con chó ăn xương Cat eats fish : Con mèo ăn cá Pig eats mixed food : Con heo ăn thức ăn trộn Cow eat grass : Con bò ăn cỏ Goat eats leaf : Con dê ăn lá cây Horse eats grass : Con ngựa ăn cỏ Elephant eats sugarcane : Con voi ăn mía Tiger eats meat : Con Hổ ( Cọp ) ăn thịt #learnanimals #kids #learn
Views: 8178 Skills | dG Guo |
Fix update windows 10 - Some Problems Installing Windows Updates
 
06:42
Made by | dG Guo | | Quach Cam Hung | https://www.youtube.com/c/SkillsdGGuo Facebook : https://www.facebook.com/skillsdarrenguo Download Link : 2018-01 Cumulative Update for Windows 10 Version 1703 for x86-based Systems (KB4056891) 2018-01 Cumulative Update for Windows 10 Version 1703 for x64-based Systems (KB4056891) https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB4056891 2018-01 Cumulative Update for Windows 10 Version 1703 for x86-based Systems (KB4057144) 2018-01 Cumulative Update for Windows 10 Version 1703 for x64-based Systems (KB4057144) https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB4057144 Follow the the Commands Line in the script then change the name of windows update offline's package you just downloaded to make sure the script is running. ---------------------------------------------- Fix Update error windows 10 version 1703 : Windows 10 Update Error - Solution - Giải pháp windows 10 cập nhật bị lỗi, không đúng ngày - windows 10 更新失敗,錯誤,出錯解決方法 Solved Windows 10 Feature update, version 1703 - update error Fix - Some problems installing updates, but we’ll try again later With the upgrade to Windows 10 a lot of people seem to be having Windows update errors - it might be Windows Defender (the anti-virus software) or another update. This video shows how to resolve both Windows Defender update issues and also general Windows 10 update issues. I will show you how to solve the problem With the advisement of windows 10 version 1703 For Windows Update: There were some problems installing updates, but we’ll try again later. If you keep seeing this and want to search the web or contact support for information, this may help: (0x800705b4)(0x8024402f) #computer #installing #windows
Views: 270 Skills | dG Guo |
3 Bí Kíp Không Còn Bị Say Tàu Xe
 
16:32
3 Bí kíp tâm huyết, tuyệt chiêu chống say tàu xe, máy bay, giúp bạn thoát khỏi say tàu xe, máy bay vĩnh viễn. Video này sẽ giúp bạn: Tìm hiểu nguyên nhân và Rèn luyện kỹ năng chống say xe, say tàu, say máy bay hiệu quả chỉ 3 bước thực hiện, với chú ý những điều quan trọng mà ai cũng có thể bỏ sót. Phương pháp sẽ giúp chống say xe hiệu quả 100%, cách này chỉ cần uống thuốc 1-2 lần đầu, cho cơ thể làm quen, sau đó sẽ vĩnh biệt thuốc, miếng dán chống ói, chống say tàu xe. Lúc đó bạn sẽ có thể tham gia vui chơ thỏa thích cùng bạn bè. Chỉ cần bạn luyện tập đúng phương pháp và làm theo những gì trong video này từ 2 đến 3 lần thì bạn sẽ cảm thấy vô cùng hiệu quả, hãy xem video này trước mỗi luyện tập để có gắng không bỏ sót những chi tiết nhỏ khiến bạn bị buồn nôn, say xe. * Điều Bạn cần nhớ là : Các quy trình luyện tập then chốt 1-2-3 dưới đây, 3 then chốt này là một quy trình quan trọng nhất không thể thiếu bước nào và cần được làm theo trình tự như sau : 01. Trước khi lên xe ( hoặc thuyền, máy bay ) 1 tiếng nên ăn vừa, sau khi ăn xong 30 phút thì nên uống thuốc liền, vì thuốc có tác dụng sau nửa tiếng, nên phải canh sao cho vừa đến lúc ngồi xe là thuốc có tác dụng. Cần uống 2 viên/lần cho quãng đường xe chạy 8 tiếng, 1 viên/lần cho quãng đường xe chạy 4 tiếng. Nên mua đúng loại thuốc say xe này, mục đích không phải là chống say xe, chủ yếu là cần cảm giác buồn ngủ ( nhớ mua loại thuốc này nhé : Nautamine ) 02. Sau khi lên xe, bật máy nghe nhạc MP3 lên đeo vào hai tai ngay ( không dược nghe 1 bên tai nhé ), sau đó cơ thể sẽ nhờ vào liều thuốc lúc nảy mà ngủ lim dim trên xe. Sẽ khiến chúng ta quên đi cảm giác say xe, du dưa theo điệu nhạc êm đềm yêu thích của bản thân mình chọn lọc mà ngủ thiếp đi. -Nhiều bạn lầm tưởng việc đeo tai nghe nghe nhạc êm diệu mình thích cùng với việc nghe nhạc của Tài Xế xe mở là một, nhưng đó là việc hết sức sai lầm, vì các mấu chốt sẽ hỗ trợ xen kẽ lẫn nhau, không thể thiếu 1 trong 3 bước này, vì đeo tai nghe với nhạc mình thích và áp sát vào lỗ tai như vậy sẽ giảm thiểu được sự mất cân bằng, còn nhạc tài xế xe mở lại có cự ly xa với tai, và không được nghe với âm thanh cân bằng hai tai khi áp tai nghe vào tai, vả lại nếu như lỡ tài xế mở nhạc mình không thích, nhạc vũ trường, DJ, các thể loại dồn dập…v..v.. nghe vào càng khó chịu màng nhỉ và đầu óc rồi, mà trong khi mình vẫn bắt buộc phải nghe, dẫn đến bực bội và khó chịu, buồn nôn... 03. Sau giữa chặng đường, bạn sẽ tỉnh giấc và không biết mình đang trên xe, quên đi cảm giác đang ngồi xe và say xe. Hãy lưu ý thêm những điều cần chú ý quan trọng trong video và viết nó ra giấy để không quên bạn nhé. Hãy cố gắng làm theo 2-3 lần, cố gắng thay đổi những thói quen không tốt khi ngồi xe, ngồi tàu, ngồi máy bay...bạn sẽ hết say sóng vĩnh viễn, đến lúc cơ thể quen dần với việc ngồi xe, ngồi tàu, ngồi máy bay... Thì lúc đó bạn đã có thể tự nhiên như bao người khác rồi. #dulichvietnam #kỹnăngsống #travel Subscribe : https://goo.gl/8oBdLK Made by | dG Guo | | Quach Cam Hung | https://www.youtube.com/c/SkillsdGGuo Facebook : https://www.facebook.com/skillsdarrenguo
Views: 212 Skills | dG Guo |
How to Change the default Display Language in MS OFFICE 2013 - 2016
 
06:16
Made by | dG Guo | | Quach Cam Hung | https://www.youtube.com/c/SkillsdGGuo Facebook : https://www.facebook.com/skillsdarrenguo Language pack office 2013 - 2016 : https://goo.gl/JFiw2o How to install Office Language Packs - Change the display and Help language Change Language Interface Office 2013 ( Do so in MS Office 2016 ) In order to change, switch the default Office language interface to different language : English, Chinese, Chinese Traditional, Chinese Simplified, English, French, German, Korean, Japanese......What languages you want to install and change In Office 2016, Office 2013, and Office 2010, the language options are in the Set the Office Language Preferences dialog box. The display and help languages can be set independently. For example, you could have everything match the language of your operating system, or you could use a combination of languages for your operating system, editing, display, and Help. The available languages depend on the language version of Office and any additional language pack, language interface pack, or ScreenTip languages that are installed on your computer. If the proofing tools, display, or Help language that you want is not available, you might need to obtain and install a language pack or language interface pack. *This video is going to change the language interface in microsoft office standard 2013 ( it also for Office 2016 ) by installing the language packs download from the Microsoft Office Website You can use the Office language options to add a language or to choose the language in which the Help and ScreenTips display. In this case, I have available the language pack, such as Chinese Traditional language pack After finshing the installing, you should switch the language by opening one of the the office product and watch the video... Cách đổi giao diện ngôn ngữ Office 2013 - 2016 Bạn có thể đổi giao diện ngôn ngữ tùy chọn bằng cách cài đặt những gói ngôn ngữ có sẵn mà MS Office cung cấp trên website như : Đổi ngôn ngữ mặc định từ tiếng Anh sang Tiếng Trung Quốc phồn thể, Tiếng Trung giản thể, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Hàn, Tiếng Nhật...... Sau khi cài đặt xong chỉ cần động tác chuyển đổi trong option là bạn có thể hiểu microsoft office 2013 bằng ngôn ngữ của mình rồi. Bạn có thể áp dụng cách này cho microsoft office 2016 luôn. Trong trường hợp này, mình đã download sẵn gói ngôn ngữ Tiếng Hoa phồn thể dựa theo hệ điều hành windows 64bit của mình và chương trình microsoft office 2013 64bit mình đã cài trước đó mà tiến hành thao tác cho mọi người xem. 微軟 Office 2013 中英文語言界面轉換 下載語言包轉換微軟Office 2013 從英文轉成中文語言界面,還可以選擇其他語言:中文繁體、中文簡體、英文、法文、德文、韓文、日文...... #computer #installing #microsoftoffice
Views: 247 Skills | dG Guo |
How To Upgrade windows 10 Keep All Data
 
06:58
Made by | dG Guo | | Quach Cam Hung | https://www.youtube.com/c/SkillsdGGuo Facebook : https://www.facebook.com/skillsdarrenguo Windows 10 1607 - which began rolling out in August 2016, now has an end-of support date of April 10, 2018 (plus the six month extension for Enterprise and Education until October 9, 2018). Windows 10 1703, which Microsoft began delivering in April 2017, will hit its end of support date on October 9, 2018 (with the extension for Enterprise/Education until April 9, 2019). And Windows 10 1709, which Microsoft began rolling out in October 2017, has an end of support date of April 9, 2018 and extension for Enterprise/Education until October 8, 2019. This means that Windows 10, version 1607 Semi-Annual Channel will no longer receive security updates and customers who contact Microsoft Support after the April update will be directed to update to the latest version of Windows 10 to remain supported.That the reason why we need to upgrade to the new version as soon as possible. In this video I would like to show you how to Upgrade windows 10 Version 1607 to 1709 Via File *.ISO and keep all files, programs, apps, personal datas, without lost datas in safety. You can do so with upgrading windows 7, 8 or 10 (Version 1607, 1703) x32 or x64 bit Download Link File *.ISO : Windows 10 1709 x32 or x64 All Languages (ISO) https://goo.gl/AAuNfw #computer #installing #windows
Views: 80 Skills | dG Guo |
Cách kiểm tra độ chai Pin chính xác 100%
 
05:55
Made by | dG Guo | | Quach Cam Hung | https://www.youtube.com/c/SkillsdGGuo Facebook : https://www.facebook.com/skillsdarrenguo Battery Check Vietnamese Test Pin không cần sử dụng đồng hồ điện đo. Đây là một kỹ năng sống hết sức tiện lợi mà ai cũng có thể làm, không cần ai giúp đỡ. Cách kiểm tra Pin không cần dùng thiết bị đo mà có lẻ bạn chưa bao giờ biết. Việc đo pin yếu sẽ không bao giờ là khó khăn đối với mọi người mà không cần có kiến thức gì về đồng hồ đo pin. Hiệu quả, chính xác, mọi lúc mọi nơi #skills #kỹnăngsống #lifeskills
Views: 31184 Skills | dG Guo |
How to Backup and Restore your Profile in Mozilla Thunderbird Email
 
05:12
Made by | dG Guo | | Quach Cam Hung | Facebook : https://www.facebook.com/skillsdarrenguo/ How to Backup and Restore your Profile in Mozilla Thunderbird Email For all Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 Backing up your emails in Mozilla Thunderbird is easier than you think. Within a few simple steps, you can back up your emails. Profiles - Where Thunderbird stores your messages and other user data: Thunderbird saves personal information such as messages, passwords and user preferences in a set of files called a "profile", which is stored in a separate location from the Thunderbird program files. While it is possible to have multiple profiles, most users just use the single default. If you restore all the profile to another Windows or User, it is included all the Contacts, Add-On, Rules Mail......All preferences " Profile " Folder Location Summary C:\Users\(username)\AppData\Roaming\Thunderbird Or All Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 Using this Command line in Windows + Run : %APPDATA% then looking for the Thunderbird folder. %APPDATA% is shorthand for the C:\Users\(username)\AppData\Roaming\ folder, which depends on your Windows user account name. How to Backup a profile in Mozilla Thunderbird Mail to another User or Windows : To back up your profile, first close Thunderbird if it is open and then copy the Thunderbird folder to another location. 1. Shut down Thunderbird 2. Locate your profile folder, as explained above 3. Go to one level above your profile's folder, i.e. to %APPDATA%\Thunderbird 4. Right-click on your Thunderbird folder and select Copy 5. Right-click the backup location (e.g. a other Partition, USB-stick or a blank CD-RW disc), and select Paste Firstly, If you want to follow the location, you should turn on show hidden folder option for looking and backup the Thunderbird Folder in location for following : Make sure your email is right at the D:\Thunderbird_Mail or E:\Thunderbird_Mail. (Where is Stored your Thunderbird Email Data). It depends on where you saved previously the email location. Thunderbird Location : C:\Users\(username)\AppData\Roaming\Thunderbird Or Press Windows + Run : Then type : %appdata%\Thunderbird Next, you just delete the vacant Thunderbird folder you just installed the Mozilla Thunderbird Mail in " C:\Users\(username)\AppData\Roaming\Thunderbird ", then paste the previous Thunderbird folder you backup to replace the folder you just deleted to restore it. Cách sao lưu Mozilla Thunderbird Email dễ dàng, backup được toàn bộ Email của bạn Profiles ( Hồ Sơ ) - Nơi lưu trữ toàn bộ dữ liệu tin nhắn,mật khẩu,tham chiếu,sổ địa chỉ,bộ lọc rule mail,Add-On...của User ( Người sử dụng hiện tại ) Tóm tắt về đường dẫn lưu trữ thư mục " Profile " của Mozilla Thunderbird Email : C:\Users\(username)\AppData\Roaming\Thunderbird Hoặc Các Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 sử dụng lệnh bằng phím Windows + Run : Gõ : %APPDATA% sau đó tìm đến thư mục Thunderbird %APPDATA% là viết tắc để dẫn trực tiếp vào C:\Users\(username)\AppData\Roaming\ folder, với Windows user account name đang sử dụng Cách backup profile trong Mozilla Thunderbird Mail vào các windows khác hoặc User khác trong máy vi tính. Để sao lưu profile của bạn, đầu tiên cần tắt Thunderbird nếu bạn đang mở, sau đó copy thư mục Thunderbird đến ổ đĩa khác 1. Tắt Thunderbird 2. Đi đến thư mục Thunderbird như mô tả trên 3. Copy thư mục Thunderbird trong %APPDATA% 4. Sao chép toàn bộ thư mục Thunderbird trong %APPDATA% vào ổ đĩa khác để sau này phục hồi. Đầu tiên, nếu như bạn muốn đi vào đường dẫn bằng cách đi tìm từng thư mục đối ứng như mô tả trên thì bạn cần bật chế độ show ẩn file folder lên để có thể nhìn thấy được thư mục " AppData ". Hãy set cài đặt đường dẫn lưu email vào ổ D hoặc Ổ đĩa E ( D:\Thunderbird_Mail hoặc E:\Thunderbird_Mail )để an toàn dữ liệu khi có cài windows lại không bị mất dữ liệu email. Đường dẫn nơi lưu trữ Thunderbird : C:\Users\(username)\AppData\Roaming\Thunderbird Or Bấm nút trên bàn phím giữ nút Windows + Run : gõ lệnh : %appdata% và tìm đến thư mục Thunderbird và copy backup lại vào ỗ đĩa khác. %appdata%\Thunderbird Sau đó bạn chỉ cần xóa thư mục Thunderbird trống mới cài đặt sinh ra từ chương trình Mozilla Thunderbird Mail, và chép file đã backup trước đó, sau đó dán vào để thay thế thư mục Thunderbird vừa xóa. John Stockton Slow Drag by Chris Zabriskie is licensed under a Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) Source: http://chriszabriskie.com/uvp/ Artist: http://chriszabriskie.com/ #computer #installing #email
Views: 209 Skills | dG Guo |
Check Administrator Permission in windows 10 with AutoIT
 
10:18
Made by | dG Guo | | Quach Cam Hung | https://www.youtube.com/c/SkillsdGGuo Facebook : https://www.facebook.com/skillsdarrenguo Download AutoIT Script Check Administrator Permission Link : Script AutoIT 1 : GOOD_Recongnize_Admin.au3 https://goo.gl/j3CK1D Or Script AutoIT 2 : GOOD_Recongnize_Admin2.au3 https://goo.gl/9ZQXXe Note : Both of 2 Script can use exactly to check your current user is Admin or Not as well Lưu ý : 2 Script này đều có thể nhận dạng được chính xác quyền hạn của User Hiện tại. Tùy theo sỡ thích của bạn thích download file nào cũng được. As you know, base on security security polices, nowadays a lot of company not allow user use computer with current user under Administrator permission to avoid user install no copyright software or remove some necessary software in company computer by themself. In order to check current user has administrator privileges or not in windows 10, I would like to provide and help you to solve the problem of can not recognize for checking permission of current user in windows 10 with a new way in AutoIT, if you are using IsAdmin command, it might cause the mistake, and if user lacks admin privileges, it still not recognize it. So I'd like to show you the new include file into AutoIt : " IsUACAmin ", you can also you it in windows 7, it make you check administrator privileges correctly,exactly. Ignore UAC Enable or Disable, although UAC is turn on or turn off, This AutoIT Script still recognize exactly 100% Current user is Administrator or users permission right in Windows XP, Windows 7, Windows 10. This Script can be insteard IsAdmin Function in AutoIT : If Current User lacks admin privileges or has administrator privileges ( Admin rights are detected ), IsAdmin Function can not recognize exactly Current user is Administrator or users permission right, the incorrect result cause by UAC is Enable. If You do not believe it, I have available IsAmin Function included in the first Script : " GOOD_Recongnize_Admin.au3 " Script that you can compare with, during turned on the UAC especially for Windows 10. In this case, you can also solve the problem of running : Runas, runaswait Function. Như bạn đã biết, đối với chính sách an toàn, nhiền công ty đã ngăn chặn không cho phép người sử dụng máy vi tính dùng user hiện hành với quyền admin, để ngăn chặn việc người sử dụng tự ý cài đặt những phần mềm không bản quyền hoặc xóa những chương trình cần thiết trong máy vi tính của công ty. Cách để kiểm tra quyền Administrator ( Admin - Quản Trị Viên ) trong user hiện hành một cách chính xác trong windows 10, giải quyết, khắc phục những lỗi không nhận dạng được chính xác là user bạn đang sử dụng có quyền admin hay không trong AutoIT khi sử dụng trong windows 10, nếu bạn sử dụng hàm IsAmin sẽ không chính xác với windows 10, nên mình sẽ cung cấp cho bạn một hàm mới : " IsUACAmin ", đây là file để include vào trong AutoIT, bạn mới có thể sử dụng được hàm này. Vì trong thư viện hàm không có sẵn trong AutoIT. Cho dù bạn đang bật UAC hay Tắt UAC thì Script này vẫn hiện ra kết quả chính xác 100% User hiện tại có quyền Admin hay là quyền User trong Win XP, Win 7, Win 10, vì khi bạn sử dụng hàm IsAdmin, mà máy vi tính bạn đang bật UAC, nó sẽ không nhận dạng chính xác được quyền hạn của USER hiện tại. Nếu bạn không tin thì bạn có thể kiểm tra và so sánh ngay tại Script đầu tiên : " GOOD_Recongnize_Admin.au3 ", đặc biệt khi bạn kiểm tra quyền hạn trong Windows 10 trong khi đang bật chế độ UAC. Như vậy theo như trong trường hợp này bạn có thể giải quyết được vấn đề khi chạy hàm lệnh : Runas, runaswait. #computer #installing #windows
Views: 103 Skills | dG Guo |
Remove And Restore the Windows Store App - Windows 10
 
15:30
Made by | dG Guo | | Quach Cam Hung | https://www.youtube.com/c/SkillsdGGuo Facebook : https://www.facebook.com/skillsdarrenguo Download Script and Commands Link : https://goo.gl/mdxDT2 Video Making Script and Run : https://www.youtube.com/watch?v=QsmCK9C4G34 In this Video, I will show how to remove those programs that come along with Windows 10, that normally do not show in control panel/add remove programs. Using Powershell and the correct commands, you can remove them from your Windows 10 and never have to see them in your start menu again - or at least until tps://goo.gl/nQVXMvan update adds them back. I am going to show you : How to uninstall programs and apps & Games in Windows 10 How to remove And Restore the Windows Store App - Windows 10 Uninstall or change a program - Windows - Microsoft Uninstall, change or repair a program - Windows How to Uninstall Windows 10's Built-in Apps How to uninstall apps on Windows 10 How to Completely Remove the Windows Store - Windows 10 Uninstall and Reinstall some apps in the Windows Store - Windows 10 using cmd - Powershell - script * Before Remove Apps and all Games, you should get all the names of apps in order to install back the Apps that you need in Windows 10. * Trước khi xóa apps và All Games, bạn cần lấy được list danh sách của apps store để tiện việc cài đặt lại một số ứng dụng apps của windows mà bạn cần trong Windows 10. 01 Remove all windows store Apps 01 Xóa toàn bộ Apps trong windows Store 02 Reinstall some Apps you need in Windows 10 02 Cài đặt lại một số Apps cần thiết cho Windows 10 These Apps are default along with Windows 10 you might need : Đây là những Apps phần mềm được đi cùng với windows 10 có lẻ bạn sẽ cần 3D Builder: 3dbuilder Alarms and Clock: windowsalarms Calculator : WindowsCalculator Calendar and Mail: windowscommunicationsapps Camera: windowscamera Groove Music: zunemusic Maps: windowsmaps Movies & TV: zunevideo OneNote: onenote People: people Photos: photos Store: windowsstore Voice Recorder: soundrecorder StickyNotes : MicrosoftStickyNotes Paint : MSPaint Xbox: xboxapp List of default apps in windows 10 : https://goo.gl/TE9PpD 03 In case of restore all Default Apps Store 03 Trong trường hợp phục hồi lại toàn bộ các Apps mặc định khi cài All the Commands are using CMD and Powershell in windows 10 and need Administrator Permission or Runas Administrator. Toàn bộ quá trình đều phải sử dụng lệnh trong CMD và Powershell thuộc windows 10 và cần có quyền Administrator hoặc Runas Administrator. You can copy all the Powershell commands line into Windows Powershell ISE in windows 10 then save by *.ps1 and run it under Administrator Permission Bạn có thể sao chép tất cả các lệnh Powershell vào trong chương trình Windows Powershell ISE trong windows 10, sau đó save với đuôi *.ps1 chạy dưới quyền Administrator. #installing #windows #remove
Views: 85 Skills | dG Guo |
Export Outlook Contacts
 
06:17
Made by | dG Guo | | Quach Cam Hung | https://www.youtube.com/c/SkillsdGGuo Facebook : https://www.facebook.com/skillsdarrenguo How to export Microsoft Outlook 2010 - 2013 - 2016 contact to CSV Format file How to import contact from Microsoft Outlook into Mozilla Thunderbird - Windows Live Mail To move your contacts from Outlook into Constant Contact, you need to export them into a file first, and save the file to your computer. The file can then be imported into Constant Contact. Outlook 2010 1.From the Outlook ribbon, select File. 2.Click Options. 3.Click Advanced. 4.Under the Export section, click Export. 5.In the "Import and Export Wizard", click Export to a file. 6.Click Next. 7.Under "Create a file of type", choose Comma Separated Values (Windows). 8.Click Next. 9.Under "Select a folder to export from", choose the contact folder you want to export. Note: If you have your email addresses in an Outlook Personal Address Book, first convert your email Personal Address Book to a Contacts folder. See your Outlook online help for more information. 10.Click Next. 11.Under "Save exported file as", click Browse and select where you want to save the file. 12.In the "File Name box", type a name for the file. 13.Click OK. 14.In the "Export to a File" dialogue box, click Next. 15.Click Finish. ​ Outlook 2013 & Outlook 2016 1.On your Outlook menu, click File 2.Click Open & Export - Import / Export. 3.Select "Export to a file". 4.Click Next. 5.Select "Comma Separated Values". 6.Click Next. 7.Select Contacts option under Personal Folders. 8.Click Next. 9.Click Browse and choose both a name and location for the exported file. 10.Click OK. 11.Click Next. 12.Click Finish. Importing Contacts csv file into Windows Live Mail To Import (restore) Contacts to Windows Live Mail NOTE: You would have needed to already exported your contacts using OPTION ONE above before you will be able to import them. 1. Open Windows Live Mail, and open your Contacts. 2. Do either step 3 or 4 below to import your contacts from an exported comma separated values (.csv) or business card (.vcf) file(s) from OPTION ONE 3. To Import Contact(s) from a Business card (.vcf) File(s) A) Click on the Import ribbon button, and click on the Business card (.VCF) option. B) Navigate to where you saved the contact.csv with exported .vcf files from step 3 in OPTION ONE, and select and open the contact.csv. 4. To Import Contacts from a Comma separated values (.csv) File A) Click on the Import ribbon button, and click on the Comma separated values (.CSV) option. B) Click on Browse. C) Navigate to where you saved the exported .csv file from step 4 in OPTION ONE above, and click on Open. D) Click on Next. E) If you would like to add or remove any of the fields to be included when importing the contacts, then double click on any listed field and check (add) or uncheck (remove) the Import this field box, and click on OK. (see screenshots below) NOTE: Repeat this step for any field you would like to add (check) or remove (uncheck). F) When finished, click on the Finish button, and go to step 5 below. 5. Your contacts have been imported into Windows Live Mail. Import Contacts into Mozilla Thunderbird To import address book (contact.csv) into Mozilla Thunderbird: 1.Select Tools | Import... from the menu in Mozilla Thunderbird. 2.Make sure Address Books is selected. 3.Click Next. 4.Highlight Text file (LDIF,.tab,.csv,.txt) under Please select the program from which you would like to import. 5.Click Next. 6.Select the outlook contact.csv file you just created. 7.Make sure First record contains field names is checked. 8.Use the Move Up and Move Down buttons to match Mozilla Thunderbird address book fields on the left with Gmail fields on the right. *Make sure at least Primary Email and E-mail Address and Last Name and Name match. Gmail has a unified name field and does not distinguish between first and last names. You can use the Next button at the top to see what the import process will produce. 9.Click OK. 10.Now click Finish. #computer #installing #email
Views: 39 Skills | dG Guo |
ClearOne Setting
 
09:52
Made by | dG Guo | | Quach Cam Hung | https://www.youtube.com/c/SkillsdGGuo Facebook : https://www.facebook.com/educationdarrenguo/ ClearOne Setting with computer Connect 2 ClearOne Devices Connect ClearOne Converge 8i with ClearOne Converge 800T using computer software Cách kết nối 2 thiết bị phòng họp ClearOne Converge 8i và ClearOne Converge 800T để phát ra âm thanh đồng thời tắt tiếng hú micro và tắt tiếng rè của điện thoại ! Sao lưu và phục hồi dữ liệu chỉnh sửa ! #computer #installing #setup
Views: 50 Skills | dG Guo |
Remove And Restore the Windows Store App by powershell Script - Windows 10
 
06:53
Made by | dG Guo | | Quach Cam Hung | https://www.youtube.com/c/SkillsdGGuo Facebook : https://www.facebook.com/skillsdarrenguo Download Script and Commands Link : https://goo.gl/mdxDT2 In this Video, I will show how to remove those programs that come along with Windows 10, that normally do not show in control panel/add remove programs. Using Powershell and the correct commands, you can remove them from your Windows 10 and never have to see them in your start menu again - or at least until an update adds them back. I am going to show you : How to remove And Restore the Windows Store App - Windows 10 Uninstall and reinstall or change all program, app - Windows 10 - Microsoft Uninstall, change or repair a program - Windows How to Uninstall Windows 10's Built-in Apps How to uninstall apps on Windows 10 How to Completely Remove the Windows Store - Windows 10 Uninstall and Reinstall some apps in the Windows Store - Windows 10 with cmd - Powershell script In 1 minute Remove And Restore the Windows Store App with powershell Script - Windows 10 * Before Remove Apps and all Games, you should get all the names of apps in order to install back the Apps that you need in Windows 10. * Trước khi xóa apps và All Games, bạn cần lấy được list danh sách của apps store để tiện việc cài đặt lại một số ứng dụng apps của windows mà bạn cần trong Windows 10. 01 Remove all windows store Apps 01 Xóa toàn bộ Apps trong windows Store 02 Reinstall some Apps you need in Windows 10 02 Cài đặt lại một số Apps cần thiết cho Windows 10 These Apps are default along with Windows 10 you might need : Đây là những Apps phần mềm được đi cùng với windows 10 có lẻ bạn sẽ cần 3D Builder: 3dbuilder Alarms and Clock: windowsalarms Calculator : WindowsCalculator Calendar and Mail: windowscommunicationsapps Camera: windowscamera Groove Music: zunemusic Maps: windowsmaps Movies & TV: zunevideo OneNote: onenote People: people Photos: photos Store: windowsstore Voice Recorder: soundrecorder StickyNotes : MicrosoftStickyNotes Paint : MSPaint Xbox: xboxapp List of default apps in windows 10 : https://goo.gl/TE9PpD Copy all the Powershell commands line into Windows Powershell ISE in windows 10 then save by *.ps1 and run it under Administrator Permission Bạn có thể sao chép tất cả các lệnh Powershell vào trong chương trình Windows Powershell ISE trong windows 10, sau đó save với đuôi *.ps1 chạy dưới quyền Administrator. All the Commands are using CMD and Powershell in windows 10 and need Administrator Permission or Runas Administrator. Toàn bộ quá trình đều phải sử dụng lệnh trong CMD và Powershell thuộc windows 10 và cần có quyền Administrator hoặc Runas Administrator. #installing #windows #remove
Views: 162 Skills | dG Guo |
Mozilla ThunderBird Mail Tutorial
 
11:12
https://addons.mozilla.org/en-US/thunderbird/ Mozilla ThunderBird Mail Add On https://goo.gl/pf2M3o In this Video, i want to show you all the mozilla thunderbird necessary tutorial Mozilla thunderbird tutorial * At first, you should download all the add on files above. 01 Mozilla thunderbird switch language 02 Mozilla thunderbird create new account ( profile ) 03 Mozilla thunderbird import windows live mail Data #computer #installing #thunderbird Subscribe : https://goo.gl/8oBdLK Made by | dG Guo | | Quach Cam Hung | https://www.youtube.com/c/SkillsdGGuo Facebook : https://www.facebook.com/skillsdarrenguo
Views: 139 Skills | dG Guo |
Fix Update error windows 10 version 1703 - Not Up To Date
 
06:19
Made by | dG Guo | | Quach Cam Hung | https://www.youtube.com/c/SkillsdGGuo Facebook : https://www.facebook.com/skillsdarrenguo Download Link : 2018-01 Cumulative Update for Windows 10 Version 1703 for x86-based Systems (KB4056891) 2018-01 Cumulative Update for Windows 10 Version 1703 for x64-based Systems (KB4056891) https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB4056891 2018-01 Cumulative Update for Windows 10 Version 1703 for x86-based Systems (KB4057144) 2018-01 Cumulative Update for Windows 10 Version 1703 for x64-based Systems (KB4057144) https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB4057144 Follow the the Commands Line in the script then change the name of windows update offline's package you just downloaded to make sure the script is running. ---------------------------------------------- Fix Update error windows 10 version 1703 : Windows 10 Update Error - Solution - Giải pháp windows 10 cập nhật bị lỗi, không đúng ngày - windows 10 更新失敗,錯誤,出錯解決方法 Solved Windows 10 Feature update, version 1703 - update error Fix - Not Up To Date - Not right date - Late One Month With the upgrade to Windows 10 a lot of people seem to be having Windows update errors - it might be Windows Defender (the anti-virus software) or another update. This video shows how to resolve both Windows Defender update issues and also general Windows 10 update issues. I will show you how to solve the problem With the advisement of windows 10 version 1703 : Update windows 10 not up today : late one month during successful status #computer #installing #windows
Views: 41 Skills | dG Guo |
Battery Check easily
 
06:18
Made by | dG Guo | | Quach Cam Hung | https://www.youtube.com/c/SkillsdGGuo Facebook : https://www.facebook.com/skillsdarrenguo Check Battery without multimeter How to check a battery without using a multimeter This is the new life's skill you may never known before ! You will get the result everywhere, very convenient ! Cách kiểm tra Pin không cần dùng thiết bị đo Hiệu quả, chính xác, mọi lúc mọi nơi #skills #kỹnăngsống #lifeskills
Views: 18 Skills | dG Guo |
DELETE 100 MB SYSTEM RESERVED WIN 7 8 10
 
08:44
Made by | dG Guo | | Quach Cam Hung | https://www.youtube.com/c/SkillsdGGuo Facebook : https://www.facebook.com/skillsdarrenguo Download File *.tib Link : ( On Description ) win7-10x64_o system ko 100MB_full_b1_s1_v1.tib https://goo.gl/thHShF DLC BOOT 2017 : *You can download any of 3 links below : https://goo.gl/RyknSC https://goo.gl/zhanzX https://goo.gl/h9qRA3 Preference : How to make an usb boot video https://goo.gl/4nRtY4 How to ghost - backup partiton easily after you Delete 100mb partition windows 7, WINDOWS 8, WINDOWS 10 to install windows. HOW TO REMOVE, DELETE 100MB SYSTEM RESERVED TO INSTALL WINDOWS 7, WINDOWS 8, WINDOWS 10 How to get rid of the 100MB Windows System Reserved partitions to install new windows. Managing the System Reserved Partition in Windows 7, Windows 8 and Windows 10 If your computer has more than one physical hard disk you could find the essential boot files (on the System Reserved partition) on a different physical hard disk to Windows. In this tutorial, Darren Guo ( dG Guo ), author of "Troubleshooting Windows 7 , 8 , 10 ", will show you how to remove, delete 100MB system reserved without using commands line or delete all the hard drive partition then rebuild, it may cause lost all data on your partition if it happen some mistake. * This video Skill will help you anyway to complete successfully 100% in case of installing Windows 7 , 8 , 10 without 100MB , and if you follow all the video, you also can make it in easy way, it won't wrong than ever before. It can also help you keep all data in safety. Warning : Remember to backup copy all your data in which partition you are going to install the new windows, such as Partition C. backup copy all your data on that partition into D or E Partition first. Do on MBR Format Partition. Preparation : 01. Partition Wizard Server Edition,Acronis True Image and USB BOOT 2GB Or DVD DLC Boot (All the programs are included in DLC BOOT 2013, 2016, 2017) 02. DVD Microsoft Windows 7, Windows 8 or Windows 10 as you want Following Steps : 01. This is using " Acronis True Image " include in Hiren Boot or DLC Boot You should Burn the Hiren Boot or DLC Boot ISO to CD, DVD or make a USB Boot before remove 100 MB to install Windows 7, Windows 10 x64 bit 01. Đây là phương pháp sử dụng phần mềm " Acronis True Image " có sẵn trong Hiren Boot or DLC Boot Bạn cần chép ra đĩa CD, DVD hoặc tạo USB Boot trước khi xóa mất 100MB để cài đặt Win 7, Win 10 x64 bit 02. After that download File " win7-10x64_o system ko 100MB_full_b1_s1_v1.tib " following : https://goo.gl/thHShF 02. Sau đó download File " win7-10x64_o system ko 100MB_full_b1_s1_v1.tib " theo đường dẫn link sau : https://goo.gl/thHShF 03. Then paste it to the USB Boot or your Partition D, E... 03. Sau đó copy paste file vừa download vào ổ D hoặc E ...... 04. Now, follow me step by step. It easier than ever before and ensure Successful 100% Lưu ý : Trước hết cần copy chép lại hết những dữ liệu đang có trong ổ C ( ổ chứa Windows hiện tại ) vào ổ D hay E gì đó. Trong một số trường hợp muốn xóa 100MB khi cài đặt windows, thường sử dụng lệnh CMD, hoặc làm trên đĩa windows trong giao diện cài đặt win, những cách này nếu làm không kỹ, không thận trọng thì sẽ có thể bị mất hết dữ liệu đang có, thường là mất hết toàn bộ dữ liệu trên ổ cứng, phổ biến ở ổ D và E. Nên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách dễ nhất mà đạt hiệu quả 100% hầu hết mọi lần cài đặt windows, tránh trường hợp format partition nhiều lần thất bại hại đến ổ cứng mau hư, cách này vừa dễ lại vừa không sợ bị mất dữ liệu, nếu như bạn theo dõi suốt video này thì bạn sẽ yên tâm thao tác mà không sợ làm sai dẫn đến mất dữ liệu. Chuẩn bị : 01. Partition Wizard Server Edition,Acronis True Image and USB BOOT 2GB hoặc DVD DLC Boot (Tất cả chương trình đều có trong DLC BOOT 2013, 2016, 2017) 02. DVD Microsoft Windows 7, Windows 8 or Windows 10 tùy thuộc theo bạn. #remove #installing #windows
Views: 255 Skills | dG Guo |
Painting For Noel
 
05:46
Made by | dG Guo | | Quach Cam Hung | https://www.youtube.com/c/SkillsdGGuo Facebook : https://www.facebook.com/skillsdarrenguo Painting and Drawing for kids - Painting Noel Merry christmas This is the video of Painting for kids In christmas day How to draw Christmas pictures easily : Drawing and painting jesus, santa claus, christmas tree, gift... Mừng Giáng Sinh - Noel Vẽ Tranh và Tô Màu đêm Noel - Giáng Sinh sẽ giúp trẻ thích thú với vẽ tranh và vui hơn. Music Description : Daily Beetle của Kevin MacLeod được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) Nguồn: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1500025 Nghệ sĩ: http://incompetech.com/ #howtodraw #kid #drawing
Views: 4980 Skills | dG Guo |
How to paint a cute pig
 
02:49
Made by | dG Guo | | Quach Cam Hung | https://www.youtube.com/c/SkillsdGGuo Facebook : https://www.facebook.com/skillsdarrenguo Painting Pig Easily Painting and Drawing for kids is easy than ever, just using the graphite of pencil you also can paint a nicely, real picture of pig, it helps kids create and relate more skills than the original painting skill. Cách tô màu truyền thống từ trước đến nay có lẽ ai cũng biết, nhưng theo cách tô màu mới lạ mà lại mang hiệu ứng đẹp giống như tranh thật sẽ mang lại cho bé cảm giác thích thú và khát khao được bé ( trẻ em ) thành họa sĩ đầy sáng tạo. Cách Tô màu chưa từng dễ như thế, chỉ cần bột bút chì và cứ thế mà tô thỏa thích, sáng tạo. Tô màu con Heo bằng bột viết chì sẽ cho bức tranh có hiệu ứng giống như thật 畫畫真容易:只要一點鉛筆粉就可以圖畫出一幅生動的畫畫,有一隻生動、可愛的豬,讓小孩激發想象力、創造力,鼓勵小孩畫畫,將學會畫家的技術。 #howtodraw #kid #drawing
How to paint a cute mouse
 
03:05
Made by | dG Guo | | Quach Cam Hung | https://www.youtube.com/c/SkillsdGGuo Facebook : https://www.facebook.com/skillsdarrenguo Painting mouse Easily Painting and Drawing for kids is easy than ever, just using the graphite of pencil you also can paint a nicely, real picture of mouse, it helps kids create and relate more skills than the original painting skill. Cách tô màu truyền thống từ trước đến nay có lẽ ai cũng biết, nhưng theo cách tô màu mới lạ mà lại mang hiệu ứng đẹp giống như tranh thật sẽ mang lại cho bé cảm giác thích thú và khát khao được bé ( trẻ em ) thành họa sĩ đầy sáng tạo. Cách Tô màu chưa từng dễ như thế, chỉ cần bột bút chì và cứ thế mà tô thỏa thích, sáng tạo. Tô màu con chuột bằng bột viết chì sẽ cho bức tranh có hiệu ứng giống như thật, sinh động đầy sáng tạo 畫畫真容易:只要一點鉛筆粉就可以圖畫出一幅生動的畫畫,有一隻生動、可愛的老鼠,讓小孩激發想象力、創造力,鼓勵小孩畫畫,將學會畫家的技術。 #howtodraw #kid #drawing
Installing ClearOne In Windows 10 Error Solution
 
06:23
Made by | dG Guo | | Quach Cam Hung | https://www.youtube.com/c/SkillsdGGuo Facebook : https://www.facebook.com/skillsdarrenguo How To Solve the Problem of installing ClearOne Converge Program software in windows 10 when driver is can not install. You Should turn off one of the option windows 10 provided. #computer #installing #windows
Views: 14 Skills | dG Guo |
Painting Coloring
 
15:36
Made by | dG Guo | | Quach Cam Hung | https://www.youtube.com/c/SkillsdGGuo Facebook : https://www.facebook.com/skillsdarrenguo Painting and Drawing for kids Painting Coloring Book - Painting Magical Coloring Book Painting Easily with the Magical Book and Magical Pen have given your children get used to painting earlier, make them interested in painting. Therefore, your children will familiarize with the Full colorful soon. Việc bé thích vẽ tranh cũng đồng nghĩa với việc phải mua cho bé thật nhiều bút màu như bút lông, chì màu, bút sáp, màu nước … những loại bút màu thông thường đó chưa thể khơi dậy hết trí sáng tạo trong nghệ thuật của bé. Nhiều khi nó còn chiếm quá nhiều không gian trên góc học tập của bé. Sách Tô Màu Ma Thuật cùng Bút ảo thuật ( Magic Pen ) Oh! Good Magic Cho Bé _ Sách tô màu gồm 10 chủ đề _ Sách được làm bằng bìa cứng, màu sắc đẹp và rõ nét, có nhiều trang cho bé tô màu _ Sách kèm theo 01 chiếc bút nước. Trước khi tô, đổ nước vào bên trong bút, khi tô bút đến đâu màu sắc bức tranh sẽ hiện lên tới đó. _ Sau khi tô xong khoảng 10-15p, bức tranh sẽ trở lại trắng như ban đầu. Rất tiết kiệm! Tô màu bằng Sách Tô Màu Ma Thuật Thần Kỳ này sẽ giúp cho bé học tập tô màu sớm và thích thú với việc tô màu, đồng thời nhận dạng được màu sắc sớm hơn. #howtodraw #kid #painting
How To Disable USB Drives / Removable Disks
 
03:22
How To Disable And Enable USB, Digital Camera USB Port using Group Policy (GPO) Cách Khóa và Mở USB, Máy ảnh, máy chụp hình kỹ thuật số bằng Group Policy cho windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 You can do the same with windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 You have to do this steps as bellow: 1. Go to the client machine and 2. go to start button and type in to search box gpedit.msc 3. then your group policy window will open 4. left side of window - search Administrative Templates and double click on it 5. then click on System 6. next you will see Removable Storage Access just click on it 7. then you will see lots of group policy name 8. see the All Removable Storage Access: Deny All Access 9. double click on it and select the option Enable and click on OK button 10. you will success to block USB of client * You can Block one of the options depend on your necessity by enabling : Removable Disks: Deny Execte Access Removable Disks: Deny Read Access Removable Disks: Deny Write Access * You can also block the Digital Camera USB Port just Enable additional option : WPD Devices: Deny read access WPD Devices: Deny write access After all we run gpupdate/force to immediately update the policy setting. #computer #setup #usb Subscribe : https://goo.gl/8oBdLK Made by | dG Guo | | Quach Cam Hung | https://www.youtube.com/c/SkillsdGGuo Facebook : https://www.facebook.com/skillsdarrenguo
Views: 15 Skills | dG Guo |
How To Draw A Pig and Mouse
 
02:07
Made by | dG Guo | | Quach Cam Hung | https://www.youtube.com/c/SkillsdGGuo Facebook : https://www.facebook.com/skillsdarrenguo Drawing for kids | E W M | Painting and Drawing for kids - How To Draw A Pig And A Mouse In this video, You will learn how to draw this Cute pig and mouse. Drawing Pig And Mouse By English, Vietnamese Alphabet : E W M, so amazing, it helps kids skill get creation. Dạy bé thông minh sớm - học vẽ tranh cục kỳ dễ, bé vừa vẽ vừa học được 3 chứ cái Tiếng Việt, tiếng Anh : Vẽ heo và chuột chỉ đơn giản với 3 chữ cái : E W M và dấu "." " Nặng "; dấu "~" " Ngã " ( Tiếng Việt ) Dạy trẻ em cách vẽ một cách thích thú, Vui Nhộn, sáng tạo, thông minh, dễ dàng học theo. #howtodraw #kid #drawing